Share on Facebook
+1
Share on LinkedIn
Share on Twitter
 
תוצאות בחירות 2013 הסופיות

הביקושים לדירות חדשות בינואר 

2013 רשמו ירידה של %20 מהביקושים 

שנרשמו בינואר שנה שעברה, וירידה של %12

בהשוואה לדצמבר 2012. 

כך עולה מסקירה של הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה.

הירידה נרשמה ברוב חלקי הארץ. מחוז 

המרכז רשם  את הירידה הגודלה ביותר - %36 בכמות 

הביקוש לדירות חדשות; ירידה של 

%31 בביקושים לדירות חדשות נרשמה 

במחוז הצפון;  במחוז ירושלים נרשמה 

ירידה של %24 בביקושים לדירות חדשות; 

ומחוז תל אביב רשם אף הוא ירידה של 

%16 בביקושים לדירות חדשות. מחוז 

הדרום רשם ירידה של %1 בלבד בביקושים 

לדירות חדשות. לעומת זאת, נרשמה עלייה 

של %36 בכמות המבוקשת של דירות 

חדשות במחוז חיפה בהשוואה לתקופה 

המקבילה אשתקד וזאת כנראה בשל המחירים הנוחים יחסית באיזור חיפה.

מותגים
הצג רק מוצרים עם
משלוח חינם מחו"ל
0
או עלות משלוח עד
$ / £ / €