Share on Facebook
+1
Share on LinkedIn
Share on Twitter
 
תוצאות בחירות 2013 הסופיות

שאלות-ותשובות

כיצד מחושב המחיר ההוגן:
נוסחת חישוב המחיר ההוגן מתבססת על המחיר הקיים במדינות מערביות בעלי שוק משוכלל. פרמטרים רבים נלקחים בחשבון: מחירי אנרגיה, מיסוי מקומי, עלויות יבוא וכו'. למוצרים שונים משקלות שונים לפרמטרים בנוסחא.

כיצד אפשר לבקש להוסיף מוצר: 
באפשרותכם לכתוב הודעה בלשונית צור קשר או למלא בקשה בעמוד ה-Facebook שלנו.

כיצד נקבע מחיר לאריזות במשקל שונה:
לעיתים קיים שוני במשקל או בנפח בין המוצרים הנמכרים בישראל לבין מוצרים הנמכרים בחו"ל. על מנת לנטרל את השוני בין המשקלים מבוצע של האחדה בין המשקלים.

לפי איזה שערי מט"ח מבוצעת המרה:
עדכון המחירים נעשה לפחות אחת לחודש קלנדרי ובמועד העדכון מבוצעת המרה לפי השער היציג הידוע באותו יום.

מהיכן נלקחים הנתונים:
הנתונים נלקחים מתוך אתרי מכירות מקוונים מובילים בארץ ובחו"ל.

מותגים
הצג רק מוצרים עם
משלוח חינם מחו"ל
0
או עלות משלוח עד
$ / £ / €