Share on Facebook
+1
Share on LinkedIn
Share on Twitter
 
תוצאות בחירות 2013 הסופיות

21/04/2013
העלאת המע"מ תייקר גם את הדירות
ערב הצעדים הכלכליים המתוכננים, אחד המהלכים הכלכליים הצפויים הוא העלאת המע"מ באחוז נוסף לרמה  של 18 אחוזים ! מהלך שצפוי להשפיע על גם על מחירי הדירות החדשות מהקבלן. רבים שוקלים להקדים ולרכוש דירה, כדי לחסוך את העלייה הצפויה , אך רצוי לעצור לרגע ולבחון לאן מועדות פני שוק הדירות. מחירי הדיור מושפעים מעשרות משתנים. חלק מהגורמים שמשפיעים הם גורמים מקומיים כגון מיקום הנכס, תוכניות פיתוח מקומיות, ומוסדות חינוך וציבור, וחלקם גורמים גלובליים, כמו מדיניות ממשלתית ובנק ישראל, חסמים בירוקרטיים, הפשרת קרקעות, עלויות הבניה, מלאי הדירות ביחס לגודל האוכלוסייה, מחירי הריבית, מצב האבטלה, תחבורה וכבישים ועוד. אנו נצבים לפני תקופה כלכלית מאתגרת, שבה משקי הבית נאבקים לא רק להתמודד עם הוצאות קיום אלא עם עוגת תקציב הולכת וקטנה. צעדי ההבראה הכלכליים- לאומיים צפויים להקטין את ההכנסה הפנויה שלנו בשיעור של 400-1200 שקל בממוצע לחודש. אחוז המשפחות שיוכלו להרשות לעצמן קניית בתים ומימון החזרי משכנתאות ילך ויקטן, וכאשר הביקושים קטנים המחירים יורדים. בנק ישראל נוקט במגוון צעדים שמטרתם להקטין את הסיכונים על לוקחי המשכנתאות והבנקים, כדוגמת הגבלת היקפי המשכנתא, הגבלת גובה המשכנתא למשקיעים, והגדלת רזרבות ההון המצויות בידי הבנקים הנותנים משכנתאות. הגבלות אלו יוצרות הקטנה בהיקפי הביקוש למשכנתאות וכך מקטינות גם את הביקושים לדירות ואולי גם יוצרות ירידה ברמת המחירים.


0 תגובות להעלאת המע"מ תייקר גם את הדירות

מותגים
הצג רק מוצרים עם
משלוח חינם מחו"ל
0
או עלות משלוח עד
הפילטר כבוי    $ / £ / €